30 års erfaring

Velkommen til Krop og selvudvikling​

Mit navn er Birgit Trier og jeg arbejder med Børn og Bevægelse, kropsarbejde og selvudvikling, personlig rådgivning, coaching, supervision, energipædagogik, konsulentopgaver og kurser.

Lørdags kvindegruppe

Fortløbende gruppe- åben for kvinder i alle aldre

Ved at arbejde med forskellige former for bevægelse, åndedræt og stillesiddende fordybelse, gives der mulighed for at mærke energi og gennemstrømning.

Ved at gå på opdagelse i sig selv, udforskes det at være kvinde, at møde sig med nysgerrighed, accept, humor og respekt. 
Gennem øget opmærksomhed, nærvær og centrering åbnes for en større bevidsthed og kontakt til kropslige og følelsesmæssige ressourcer såsom lyst, udfoldelse, vovemod og vildskab.
 

Via spejling, genkendelse og refleksion kan der åbnes for en fælles læring i gruppen. Din personlige proces understøttes af samtale og rådgivning i gruppen efter behov.

Individuel rådgivning

En anden mellemtekst

Samtale med personlig vejledning, coaching, supervision, energipædagogik (læring, baseret på energiprincipper og personlige læringspotentialer i nuet).

Et eksempel på et forløb kunne være:


– Indkredsning af tema, område, problemfelt.

– Afklaring af ressourcer, personligt og/eller fagligt her og nu.
– Konkretisering af mål og valg af retning, herunder støtte til planlægning og videre handling.

Weekendkursus

KROPPENS KUNNEN 
- den lærende krop

Kurset henvender sig til mennesker som vil videre med deres udvikling, personligt som fagligt – og med kroppen som udgangspunkt.

Indhold

Ved at vække kroppen og mærke dens energi arbejdes dermed at blive bedre til at bebo sin krop og kende dens historier.
 Ved at gå ind i temaer som stabilitet, fodfæste, fleksibilitet, rækkevidde og rummelighed skærpes sanser og nærvær.


Kroppen kan lære os om balancen mellem selvfølelsen- det man er og – det man gør, selvtilliden. Mellem selvbilledet og andres billede af en.
 Det vil kunne skabe energi til læringssituationer, der giver næring til selvværdet og selvfølelsen, så man kan føle sig set og værdsat i samspillet med andre.

Arbejdsformen

vil veksle mellem kropsligt arbejde og udtryk, dialog, refleksion og personlig eftertanke.

Spotkursus

KROP OG SELVVÆRD
 - En smagsprøve for nysgerrige!

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre der arbejder med formidling.
 Forløbet vil være en introduktion til en arbejdsform og en appetitvækker i praksis.

Vi vil arbejde med forskellige former for bevægelse med og uden musik, med gennemstrømning og åndedræt og med stille fordybelse.
 Mærke energien og kontakten til kroppen og sindet.
 Det kan på sigt være med til at afhjælpe nogle af de besværligheder som underviser-livet byder på.


Ved at hente energien fra kroppen kan du skabe det rum, hvor du genopdager dine ressourcer, øger dit selvværd og bliver bedre til at tackle hverdagen. 
Forløbet afrundes med en fælles samtale om det vi har arbejdet med.

Kontakt mig

Birgit Trier Frederiksen

Adresse: Solhøjpark 27, 3520 Farum
Mail: birgittrier@hotmail.com
Telefon: 27201882

Baggrund

– Lærer, idrætslærer, seminarielektor. Grund-efter-og videreuddannelse.

– Kropsterapeut, uddannet i energipædagogik (læring baseret på energiprincipper og læringspotentialer i nuet), individuel, Life Energy Process (LEP) hos Stephano Sabetti, USA.
– Arbejder med Børn og Bevægelse, kropsarbejde og selvudvikling, personlig rådgivning, coaching, supervision, energipædagogik, konsulentopgaver og kurser.

Foto af Birgit: Stine Norden

Scroll til toppen